Yönetim

YÖNETİM KURULU

Müdür: Prof. Dr. Yılmaz Çapan
Müdür yardımcısı: Prof. Dr. Nurşen Ünlü
Üye: Prof. Dr. Süeda Hekimoğlu
Üye: Doç. Dr. Neslihan Gürsoy
Genel Sekreter: Yrd. Doç.Dr. Sibel Pehlivan

Hacettepe Üniversitesi Farmasötik ve Biyofarmasötik Bilimler Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (FATUM)
06100 Sıhhiye/Ankara
Tel: (312) 305 12 41-305 21 68
fatum@hacettepe.edu.tr