Anasayfa

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 3.üncü maddesinin (j) bendi ve 7.nci maddesinin (d) bendinin 2.nci fıkrası uyarınca ve Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 19.6.1991 tarih ve 91-49 sayılı kararı ile kurulması önerilen "Hacettepe Üniversitesi Farmasötik ve Biyofarmasötik Bilimler Teknoloji Uygulama ve Araştırmalar Merkezi (FATUM)" Yükseköğretim Kurulunun 17.10.1991 tarihli toplantısında kurulmasına karar verilmiştir. Bu yönetmelikte FATUM "Merkez" olarak adlandırılmıştır.

Duyurular
Hacettepe Üniversitesi Farmasötik ve Biyofarmasötik Bilimler Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (FATUM)
06100 Sıhhiye/Ankara
Tel: (312) 305 12 41-305 21 68
fatum@hacettepe.edu.tr