İletişim

FATUM
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik ABD Başkanlığı
06100 Sıhhiye/Ankara;
Tel: (312) 305 12 41-305 21 68
E-mail: fatum@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Farmasötik ve Biyofarmasötik Bilimler Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (FATUM)
06100 Sıhhiye/Ankara
Tel: (312) 305 12 41-305 21 68
fatum@hacettepe.edu.tr