Etkinlikler

Toplantı:  “REFERANS İLAÇ VE GERI ÖDEME UYGULAMALARI”
19 Ekim 2007
Hacettepe Üniversitesi, Merkez Kampüs, R Salonu

Toplantı:  “SYMPOSIUM ON BIAVAILABILITY / BIOEQUIVALENCE
AND REGULATORY ISSUES”
17 - 18 Mart 2008
İstanbul

Toplantı:  “FARMAKOEKONOMİ Çalıştayı:  Temel Prensipler ve
Referans Sağlık Sİstemlerİndekİ Uygulamalar”
24-25 Ocak 2008
Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüs, S Salonu

Hacettepe Üniversitesi Farmasötik ve Biyofarmasötik Bilimler Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (FATUM)
06100 Sıhhiye/Ankara
Tel: (312) 305 12 41-305 21 68
fatum@hacettepe.edu.tr