Çalışma Alanları
  • Literatür Tarama ve Değerlendirme
  • Ruhsat Dosyası Hazırlama
  • Eğitim Toplantıları Düzenleme
  • Eksper Raporu Hazırlanması
  • Kozmetik Etkinlik Testleri ve Değerlendirilmesi
  • Kozmetik Eğitim Seminerleri
  • İlaç ve Kozmetik Endüstrisi için Danışmanlık
  • Veteriner İlaçlar için Danışmanlık
  • Biyoeşdeğerlik Çalışmaları için Danışmanlık
Hacettepe Üniversitesi Farmasötik ve Biyofarmasötik Bilimler Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (FATUM)
06100 Sıhhiye/Ankara
Tel: (312) 305 12 41-305 21 68
fatum@hacettepe.edu.tr